Horní Bradlo
Rekreačně sportovní areál
Hlavní stránka NOVINKY 2018 WELLNESS BOWLING Ubytování Sportoviště Tipy na výlety Ceník Foto galerie Foto panorama Mapa areálu Jídelní lístek Reference Kontakty
Rychlý kontakt
Jaroslav Modrovič
pondělí až pátek1000 - 2000
sobota a neděle1200 - 1700

Telefon469 338 179

Rekreační středisko TESLA
Vršov 53
539 53 Horní Bradlo
rs.tesla@seznam.cz

Ochrana osobních údajů

hrad Pernštejn

 


POZVÁNKA
 - Na Jižní Moravě v okrese Žďár nad Sázavou se na vysoké skále, nad soutokem řeky Svratky a Nedvědičky, tyčí mohutný hrad Pernštejn. Svou neobvyklostí a čistou krásou se řadí mezi historické skvosty naší vlasti. Ačkoliv jeho základy sahají až do 13. Století, patří mezi nejzachovalejší hradní stavby u nás zejména proto, že nebyl nikdy dobyt, ani jinak válečně poškozen. 

MAJITELÉ - Štěpán z Mendlova se pokládá za prvního předka Pernštejnů a zasloužil se o založení hradu. Už ve 14. století měl rod Pernštejnů velký majetek i politický vliv a hrad se stal pevností uprostřed rozsáhlého panství. Během třicetileté války zesílil vojenský význam Pernštejnu v bojích o Brno a Moravu. V té době hrad prošel úpravami, přibyly mu ochranné příkopy a hradby se strážnými věžemi. Za Viléma II., který byl vysoký státník a zastával úřad nejvyššího hofmistra země, prošel hrad četnými stavebními úpravami. Jeho syn Jan z Pernštejna, zvaný Bohatý, nechal na hradě vystavět nové representační sály a ve vstupní místnosti diamantovou klenbu. Koncem 16. století zřídit Vratislav z Pernštejna, zvaný Nádherný, terasovitou zahradu. Vratislav byl vyslancem u španělského dvora. Po návratu do své vlasti si svá sídla velkolepě a nákladně vybavoval podle zahraničního vzoru. Měl vytříbený vkus, avšak moc se nevyznal v počtech, a tak se nastřádané bohatství rychle rozkutálelo a spoustu panství musel prodat. V roce 1596 musel prodat i hrad Pernštejn. Na hradě se potom vystřídalo několik majitelů. Roku 1798 jej koupil Ignac Schröffel z Mannsberka. Jeho dcera Josefina se roku 1818 provdala za Viléma, hraběte Mitrovského z Mitrovic a Nemyšle. V držení Mitrovských zůstal hrad do roku 1945. Mitrovští zabránili romantizujícím úpravám, takže díky nim můžeme dnes obdivovat původní goticko-renesanční podobu hradu. 

Pernštejn. SLOH - V historických listinách je první písemná zmínka o hradním sídle pánů z Pernštejna již z konce 13. století. Tehdy to ještě nebyla rozsáhlá stavba, ale měla již palác a věž zvanou Barborka, která čněla ostrým hrotem ke straně předvídaného útoku. Rostoucí význam Pernštejnů si vynutil na přelomu 15. a 16. století větší přestavbu. Z tehdy soukromého hradu se stalo representační politické a správní centrum. Je těžké přesně stanovit, kde stavební úpravy začaly, snad byl nejdříve rozšířen palác a na jih od něj bylo vystavěno nové nádvoří. V 15. století byla postavena vnější hradební zeď a další obytné budovy. Svou hrdou a útočnou podobu Pernštejn ztratil zakrytím věže Barborky a získal tím výraz mohutné a pevné stavby. Na nově vybudovaném nádvoří vyrostla representativní stavba s nejrozlehlejší místností na hradě nazvanou Rytířský sál. Koncem 15. století také vznikaly jednoduché, ale účinné hradby a některé věže. V dalším století se na Pernštejně opět stavělo. Asi v první čtvrtině století překlenula vstupní prostor v přízemí sklípková klenba. Dále byla dostavěna, v blízkosti Černé brány, knihovna a několik obytných místností. Vynikající jsou krakorce nejrozmanitějších tvarů nesoucí arkýře a ochozy, tak typické pro Pernštejn. Nástěnné malby v ložnici a v Čínském salónku pocházejí asi z 60. let 18. století. 
Hrad Pernštejn je určitě hlavně zajímavý svým složitým stavebním vývojem a proměnou středověkého hradu v novověký opevněný hrad, nemůžeme však opomenout zajímavé architektonické detaily a skvělou sochařskou I malířskou výzdobu.


Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz
solární svítidla | eglo | teplákovina | obývací stěny | úplety