VRŠOV 53, HORNÍ BRADLO, 539 53

zřícenina hradu Lichnice u Třemošnice

 

Zřícenina hradu stojí na skalnatém návrší ( 480 m n m ) vzniklém přerušením hřebene Železných hor dvěma roklemi - na severozápadě Lovětínskou a na jihozápadě Hedvikovskou.
Hrad dal stavět patrně roku 1250 Smil ze Žitavy, píšící se od roku 1251 Smil z Lichtenburka. 
Pánové z Lichtenburka pocházeli z rodu Ronovců , patřícímu ve své době k nejmocnějším rodům království. Zastávali vysoké zemské úřady, měli v držení, mimo jiné, dnešní Havlíčkův Brod a Chotěboř , založili blízký Ronov nad Doubravou ( Oldřich z Lichtenburka roku 1307 ). Lichnice byla jejich sídelním hradem. V erbu měli zkřížené ostrve ve zlatém poli s klenotem kapra a pavích per. 
Kolem roku 1330 Jindřich z Lichtenburka prodal Lichnici králi Janu Lucemburskému. Hrad byl dáván často do zástavy a jeho správu prováděli králem jmenovaní purkrabí. Roku 1350 císař Karel IV. hrad vykoupil a určil, že nesmí být nijak odloučen od korunního majetku. Sám na hradě roku 1370 pobýval. Od roku 1377 byl hrad dáván věnem českým královnám. Za vlády Václava IV. byl hrad opět několikrát zastaven ( Rožmberkové , Štěpán z Opočna ), před rokem 1410 jeho držitel podnikal loupežné výpady do okolí. Od roku 1414 hrad opět náležel královské koruně jako, vdovské věno královny Žofie.
 
 

Roku 1421 se královská posádka vzdala bez boje husitským vojskům Pražanů, správcem hradu se stal Hynek Krušina z Lichtenburka. Jeho úřad převzal roku 1427 Jan Měštecký z Opočna, záhy se však postavil na stranu krále Zikmunda. V červenci 1428 proto přitáhli ke hradu Sirotci Pod vedením hejtmanů Jana z Kralovic a kněze Prokůpka oblehli hrad , postavili obléhací opevnění ( příkopy , bašty, sruby, ploty ), na návrší jihovýchodně od hradu patrně umístili velký me- tací prak v samostatném polním opevnění a snažili se hrad vyhladovět. Setrvali až do 25. listopadu 1429 , kdy podle úmluvy Jan Měštecký přešel opět na stranu Sirotků. Správcem hradu se stal Jan Hertvík z Rušínova. 
Po roce 1455 král Jiří z Poděbrad hrad patrně vyplatil a připojil ke královskému majetku. V roce 1469 sehrál hrad s královskou posádkou významnou roli při obklíčení vojsk Matyáše Korvína u Vilémova. Roku 1470 se hradu zmocnil Jindřich Vít ze Rzavého a podnikal odtud loupeživé výpady proti královským přívržencům.
 

Od roku 1473 patřil hrad královně Johance a jejímu synu Jindřichovi, roku 1490 jej král Vladislav vyplatil pro Mikuláše Trčku z Lípy. 
Rod Trčků hrad prodal Albrechtu Robmhapovi z Lípy. Roku 1610 hrad vyhořel a Robmhapové zvolili za své sídlo dvůr Třemošský. Vletech 1623 až 1636 byl hrad královským lénem, roku 1646 se jej pokusil obsadit jízdní oddíl švédských žoldnéřů. Roku 1649 byl chátrající hrad z rozkazu císaře Ferdinanda III. pobořen, aby nemohl sloužit jako sídlo loupeživých žoldnéřů. 
Roku 1747 koupili Lichnici s panstvím Millessimové, kteří jej roku 1800 věnovali šlechtické nadaci v Praze. Roku 1932 získal zříceninu hradu klub českých turistů, který pod vedením Ing. Friče zabezpečoval jeho opravy. Po roce 1950 převzal Lichnici stát a v současné době je ve správě Města Třemošnice. 
V obci Podhradí, jenž náležela k hradu již od jeho založení, je památný strom Žižkův dub. Jeho stáří se odhaduje na 700-800 let. Sám Žižka hrad nikdy neobléhal, přesto si strom název plně zaslouží, pro svoje stáří, mohutnost a vitalitu. 
27
LET
STABILNÍ FIRMA
Od roku 1992 jsme tu pro Vás s nabídkou ubytování a sportovního vyžití v okolí Sečské přehrady.
19
SPORTOVIŠŤ A AKTIVIT
VELKÝ VÝBĚR
V našem areálu máme pro Vás celou řadu možností pohybu a vyžití - wellness, bowling, kurty, tělocvična, ...
5
km
SEČSKÁ PŘEHRADA
Nádherná příroda CHKO Železné hory okolo našeho areálu nabízí úžasné prostředí pro aktivní odpočinek i relaxaci.